Disclaimer

De informatie op deze website wordt door BeautyX met alle zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen we echter niet altijd voorkomen. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. BeautyX is niet aansprakelijk voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website. Daarnaast is BeautyX niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.De website van BeautyX bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door BeautyX worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie voor de gebruikers en te goeder trouw weergegeven. BeautyX geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

BeautyX kan er niet voor instaan dat aan ons toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Daarom aanvaarden we geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan ons gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay out en vormgeving van deze website rusten bij BeautyX en/of haar licentiegevers.Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina van) deze website is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite naar het oordeel van BeautyX niet passend is bij de naam en reputatie van BeautyX, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.Het op deze site gebruikte beeldmateriaal is voor BeautyX vervaardigd of is door leveranciers en partners ter beschikking gesteld. Het is niet toegestaan om dit beeldmateriaal zonder toestemming te gebruiken, kopiëren of verspreiden.

Handelsmerken

De bedrijfsnaam, het bedrijfslogo, de paginatitels en navigatiebalken, grafieken en symbolen zijn geregistreerde of wettig gedeponeerde handelsmerken van BeautyX. Alle andere op onze website geciteerde handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen en logo’s zijn exclusief eigendom van de betreffende eigenaar. Alle rechten zijn voorbehouden.